ארכיון תגית: לוסקי

מטרות הארגון

ברוכים הבאים לארגון המטפלים והמנחים בשיטת לוסקי

הארגון הוקם בשלהי שנת 2006 במטרה להוות בית רוחני ומעשי לבוגרי שיטת לוסקי, המטפלים, המנחים, המורים והיועצים מכל קשת הגוונים.

ארגון המטפלים והמנחים בשיטת לוסקי מתנהל על בסיס התנדבותי ופעילותיו מכוונות להפיץ את אור השיטה לכל עבר, לתמוך בבוגרי השיטה עם כניסתם לעולם הטיפול וההנחיה ולאפשר לציבור הרחב לקבל מענה לשאלות ולבעיות ששיטת לוסקי יכולה לעזור בהתמודדות הנכונה איתן.

אתר זה מיועד הן לחברי הארגון והן לציבור הרחב, כאן תשמעו על השתלמויות וכנסים, על פעילויות שיוזם הארגון למען קידום שיטת לוסקי בישראל, על המטפלים והמנחים בשיטה ופעילויותיהם.

ארגון המטפלים בשיטת לוסקי הנו חבר בוועד הלשכה למקצועות בריאות משלימים, הפועלת להסדרת הרפואה המשלימה בישראל.

מטרות הארגון (מתוך תקנון ארגון המטפלים והמנחים בשיטת לוסקי):

להוות ארגון המאגד את המטפלים, היועצים, המנחים והמורים בשיטת לוסקי וכן בתי ספר והמכללות העוסקים בהכשרת מטפלים, יועצים, מנחים ומורים בשיטת לוסקי.

להוות גוף מייצג של המטפלים/יועצים/מורים/מנחים, העוסקים בשיטת לוסקי, ושל בתי הספר/המכללות העוסקים בהכשרה בשיטת לוסקי, מול רשויות המדינה, התאחדויות, וגופים אחרים לצורך ביצוע מטרות העמותה.

לפעול לרגולציה תחיקתית אשר תסדיר את מעמד המטפלים/היועצים/המורים/ והמנחים בשיטת לוסקי.

לפעול להגברת המודעות הציבורית לשיטת לוסקי – פסיכותרפיה הוליסטית ערכית מובילה.

ליזום ו/או לתמוך במחקרים ובניסויים מדעיים ואחרים, במוסדות בריאות, חינוך ואחרים להגברת התקפות והתועלות של "שיטת לוסקי" למערכת החינוך, למערכת הבריאות ולכל מערכות החיים.

ארגון ימי עיון, השתלמויות וכנסים מקצועיים לצורך עדכון חידושים בשיטת לוסקי בהרשאת מכללת לוסקי.

גיבוש כללי אתיקה לכלל העוסקים בשיטת לוסקי ולהוות הגוף אשר אמון על יישומם.

לפעול להפקת ירחון או רבעון מקצועי של הארגון.

לפעול להקמת אתר אינטרנט לארגון.

הארגון יעניק מעמד ותעודת "חבר ארגון" מטעם הארגון אך ורק למי שסיימו לימודיהם וקיבלו תעודת "מטפל בשיטת לוסקי" ו/או "יועץ בשיטת לוסקי" ו/או "מנחה בשיטת לוסקי" ו/או "מורה בשיטת לוסקי", שהוענקה על ידי מכללת לוסקי ו/או על ידי מי שהוסמך לכך מטעם מכללת לוסקי וכן לכל מי שהוסמך על ידי מכללת לוסקי לעסוק בכל דרך אחרת בשיטת לוסקי.

הארגון לא יעסוק בשום דרך בהכשרה חלקית או מלאה של מטפלים, מנחים, יועצים או מורים, ולא יהיה קשור בקשר כלשהו לבית ספר שעוסק בהכשרה, ולא יקים מטעמו בדרך ישירה או עקיפה מכללה או בית ספר.

הארגון יפעל בכל דרך חוקית מתאימה לקידום וליישום מטרותיו ומצעו.

בברכת הגשמה, שפע ואהבה